Распоред часова


У ОШ “Бранко Радичевић” У Габровцу настава се одвија према важећем распореду који је дат по разредима.