Позив за подношење понуда


Позив за подношење понуда за ЈН број 1/2014

Извођење грађевинско-занатских радова поправке крова и олука на објекту Основне школе „Бранко Радичевић“ у Габровцу 

(позив и конкурсну документацију можете преузети са линка испод). 

Позив је објављен на Порталу јавних набавки и градски сајт Града Ниша 25.08.2014. године.

Отварање понуда је 03.09.2014. године. 

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija – Branko Radicevic