Ученички парламент


О УЧЕНИЧКОМ ПАРЛАМЕНТУ

Ученички парламент представља организацију која може да се организује у последња два разреда основне школе (седми и осми разред). Кроз ову организацију ученици могу активније да се укључе у школски живот. Чланови парламента могу давати мишљење и предлоге стручним органима школе: школском одбору, савету родитеља, наставницима и директору о правилима понашанња у школи, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу у спортским и другим такмичењима.

И oве школске године планиран је рад са Ђачким парламентом, чији су превасходни задаци развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са другим сличним организацијама у нашем граду и шире.

Циљеви Ђачког парламента ОШ “Бранко Рaдичевић” Габровац су:

 • Подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура;
 • Развијање критичког односа према појавама и догађајима у школи и шире;
 • Усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима;
 • Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности;
 • Развијање свести о равнотежи између права и одговорности;
 • Активно учешће у образовно-васпитним активностима школе;
 • Иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим делатностима од интереса за ученике школе;
 • Развијање сарадње са наставничким већем, школским одбором, саветом родитеља и руководством школе;
 • Успостављање и развијање сарадње са ђачким парламентима и другим сличним организацијама младих у земљи.

Ради остваривања својих циљева Ђачки парламент ће се бавити следећим задацима:

 • Активно учествовање у процесу самовредновања рада школе, као и реализацији и унапређивању Развојног плана школе;
 • Унапређивањем рада школских секција, друштава, клубова и других облика организовања ученика;
 • Организовањем разних облика научног, културног, спортског и другог исказивања ученика;
 • Успостављањем сарадње са другим школама и организацијама сличног карактера;
 • Сарадњом са управом школе, наставничким већем и другим органима школе;
 • Изјашњавањем о најважнијим питањима везаним за програм рада школе;
 • Организовањем акција чији је циљ прикупљање средстава за финансирање акција ђачког парламента;
 • Организовањем добротворних и хуманитарних акција;
 • Организовањем других активности које доприносе модернизацији и демократизацији школе.

Чланове Ђачког парламента чине по два представника ученика седмог и осмог разреда. Начин организације и функционисања Ђачког парламента биће регулисан Статутом Ђачког парламента.

ДОБРОБИТ ПАРЛАМЕНТА

2016

 • Организована је Хуманитарна акција под називом ‚‚ Помозимо Игору Нуркићу ”. Сврха акције је прикупљање новчане помоћи џудисти Игору Нуркићу који је оболео одлеукемије линфома.

2015

 • У среду 30.12.2015.године одржан је шклоски турнир у одбојци у организацији ученичког парламента.

2014

 • Представници ученичког парламента одржали су едукативно предавање са темом ,,Вршњачко насиље и насиље у школи”.
 • 20.11.2014. сликање за календар најуспешнијих, који општина Палилула сваке године поклања нашој деци.
 • Ученички парламент и ученици су припремили квиз знања и такмичење под називом „Новогодишње чаролије”, као и новогодишњу лутрију.

2013

 • У оквиру дечије недеље, представници ученичког парламента наше школе Тамара Михајловић, Кристина Билицки и Далибор Маринковић, заједно са проф. Предрагом Стаменковићем били су на пријему код председника општине Палилула – Бобан Џунића, организованог у просторијама Г.О. Палилула 8.октобра 2013.године.
 • Десет ученика наше школе (од V до VIII  разреда) присуствовало је представи луткарског позоришта у Нишу (представа је изведена на француском језику) у организацији Г.О. Палилула 10.10.2013.године. Приход од продатих улазница употребљен је у хуманитарне сврхе за акцију ‚‚ Помозимо нашој деци ”.
 • Ученички парламент је уз помоћ директора и наставника организовао одлазак у биоскоп у два наврата:
  1. 11.2013.године ученици од IV до VIII разреда гледали су документарни филм ‚‚ Пут ружама посут ”.
  • 11.2013.године ученици од I до VIII разрда гледали су пројекцију филма ‚‚ Војна академија 2 ”.
  • Организована је Хуманитарна акција у сарадњи са ученичким парламентом школе у Каменици под називом ‚‚ Помозимо Наталији Илић ”. Сврха акције је прикупљање новчане помоћи ученици Наталији Илић из Каменице која је оболела од рака.
  • Школа је узела учешће у пројекту Г.О. Палилула ‚‚ Календар најуспешнијих ученика ”  где је сликано 34 ученика појединачно и школски оркестар.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram