Ученички парламент


Ученички парламент представља организацију која може да се организује у последња два разреда основне школе (седми и осми разред). Кроз ову организацију ученици могу активније да се укључе у школски живот. Чланови парламента могу давати мишљење и предлоге стручним органима школе: школском одбору, савету родитеља, наставницима и директору о правилима понашанња у школи, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу у спортским и другим такмичењима.