Menu Close

Школски одбор

Име и презиме

Овлашћени предлагач

Јасница Ђорђевић

Наставничко веће

Татјана Николић

Наставничко веће

Весна Митровић

Наставничко веће

Драган Ђорђевић

Локална самоуправа

Миодраг Михајловић

Локална самоуправа

Зорица Цветковић

Локална самоуправа

Маја Бранковић

Савет родитеља

Раја Митровић

Савет родитеља

Александар Вукојевић

Савет родитеља

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *