Завршни испит за осмаке


Календар уписа 2023/2024.

Комплетан календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину је на линку испод.

Сајт за организацију завршног испита и уписа у средње школе.

https://mojasrednjaskola.gov.rs/

Моја средња школа је специјализовани портал посвећен завршном испиту, пријемном испиту и упису у средње школе, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или организација локалне самоуправе.

Портал је направљен у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, која пружа континуирану техничку подршку за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система, уз обезбеђивање мера заштите, сигурности и безбедности података, у складу са прописима којима се уређују електронска управа и информациона безбедност.

Интернет порталом Моја средња школа управља Министарство просвете и одговорно је за садржај који се на њему налази а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

Тестови са претходних завршних испита

Тестове које су ученици решавали на завршним и пробним завршним испитима од 2011. године можете преузети на линку:

https://ceo.edu.rs/

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram