Тимови у школи


Тим за самовредновање

Чланови Школског тима за самовредновање су:

 1. Весна Митровић - руководилац тима за самовредновање
 2. Јасница Ђорђевић - представник Школског одбора
 3. Татјана Николић - координатор стручног актива за ШРП
 4. Валентина Стоиљковић - наставник информатике
 5. Представник Ученичког парламента
 6. Никола Јоцић - Савет родитеља

Тим за стручно усавршавање

Чланови Школског тима за стручно усавршавање су:

 1. Светлана Ђорђевић - координатор тима
 2. Зоран Тасев – члан тима
 3. Данијела Томић - члан тима
 4. Владимир Стојановић - члан тима
 5. Глорија Радојчић - директор школе

Тим за безбедност - спречавање насиља и безбедност деце

Чланови Школског тима за безбедност су:

 1. Јасница Ђорђевић - координатор
 2. Глорија Радојчић - директор
 3. Данијела Цмиљанић-  секретар
 4. Татјана Николић - педагог
 5. Предраг Стаменковић - члан тима
 6. Ненад Ристић - члан тима

Тим за професионалну оријентацију 

Чланови Школског тима за професионалну орјентацију су:

 1. Младен Миленковић - разредни старешина осмог разреда
 2. Весна Митровић - члан тима
 3. Предраг Стаменковић - члан тима

Тим за инклузивно образовање

Чланови Школског тима за инклузивног образовања су:

 1. Оливера Станојевић - руководилац
 2. Глорија Радојчић - директор
 3. Љиљана Стојилковић - члан тима
 4. Весна Митровић - члан тима
 5. Татјана Николић - педагог
 6. Јасница Ђорђевић - члан тима
 7. Марина Ранђеловић - Савет родитеља
 8. Филип Марковић - ученик 8. разреда

Тим за медијацију

Чланови Школског тима за медијацију су:

 1. Драгана Старинац - руководилац
 2. Ивана Милосављевић - члан тима
 3. Јована Димитријевић - члан тима
 4. Татјана Николић - педагог
 5. Љиљана Стојилковић - члан тима

Тим инфо центра

Чланови Школског тима инфо центра су:

 1. Драгана Иванов – руководилац
 2. Младен Миленковић – члан тима
 3. Валентина Стоиљковић - члан тима
 4. Инда Тасић - Савет родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установр

Чланови Школског тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су:

 1. Весна Митровић - координатор
 2. Глорија Радојчић - директор
 3. Татјана Николић - педагог
 4. Никола Јоцић - Савет родитеља
 5. Миодраг Михајловић - Школски одбор
 6. Филип Марковић - Ученички парламент

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

Чланови Школског тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво су:

 1. Ивана Марковић - координатор
 2. Глорија Радојчић - директор
 3. Татјана Николић - педагог
 4. Драгана Иванов - члан тима
 5. Сандра Селимановић - члан тима
 6. Љиљана Стојилковић - члан тима

Тим за промоцију школе

Чланови Школског тима за промоцију школе су:

 1. Глорија Радојчић - директор
 2. Сандра Селимановић - координатор
 3. Вера Бургић - члан тима
 4. Јована Стојковић - члан тима
 5. Сузана Петровић - члан тима
 6. Младен Миленковић - администратор фејсбук странице школе
 7. Валентина Стоиљковић - администратор сајта школе
 8. Ивана Николић - Савет родитеља
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram