О Габровцу


 Село Габровац се налази у подножју планине Селичевице на јужном рубу Нишке котлине кроз који протиче Габровачка река, а при свему томе, од центра Ниша удаљено је свега 6 километара. Ове три карактеристике су и дале основу за географско-историјски значај овог насеља. Ово живописно насеље је веома старо, о чему сведоче праисторијски и антички налази и трагови старохришћанске цркве на локалитету манастира Св. Тројице.  Турски извори кажу да је насеље Габровац било формирано село још у средњем веку. Из пописа из 1498.год. се сазнаје да је насеље имало 84 куће и 3 воденице. Уочи ослобођења од Турака Габровцем је владао Јусуф-бег. Тада је село имало 33 куће. Пре Другог светског рата село губи натуралне карактеристике И развија се тржишна и приградска пољопривреда. Близина Ниша је Габровац учинила привлачним за досељавање становништва из других крајева. Педесетих година XX века, село Габровац губи пољопривредне карактеристике и трансформише се у приградско мешовито насеље-у радничко сељачку заједницу. Седамдесетих година XX века од 275 домаћинстава њих 150 се није бавило пољопривредом. Осамдесетих година XX века дошло је до срастања Габровца са Нишом. Један од разлога физичког спајања Габровца и Ниша је и викенд насеље у долинском простору манастира Св. Тројице који се налази у подножју громадне планине Селичевице. Све ово је довело до тога да се село Габровац споји са Нишом. Спојницу Габровца и Ниша чини насеље “Габровачка река” које је и добило име по Габровачкој реци која кроз њега протиче.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram