Техничко и помоћно особље


Бобан Митић

Ложач и домар

Марина Танић

Хигијеничарка

Ненад Ристић

Ложач и домар

Јелена Ристић

Сервирка

Љиљана Динић

Помоћна радница

Мирослав Спасић

Помоћни радник

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram