Предметна настава


Весна Митровић

професор српског језика

Јована Стојковић

професор математике

Драгана Старинац

професор енглеског језика

Сузана Петровић

професор француског језика

Душан Живковић

професор биологије

Драгана Иванов

професор физике и информатике и рачунарства

Јована Мадић

професор географије и грађанског васпитања

Вера Бургић

професор историје

Сандра Селимановоћ

професор историје

Данијела Томић

професор хемије

Светлана Ђорђевић

професор технике и технологије

Предраг Ивановић

професор музичке културе

Предраг Стаменковић

професор физичког васпитања

Ивица Живковић

професор ликовне културе

Милан Марковић

вероучитељ

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram