Menu Close

Предметна настава

Весна Митровић   професор српског језика

Јована Стојковић  професор математике

Драгана Старинац   професор енглеског језика

Сузана Петровић   професор француског језика

Душан Живковић   професор биологије

Драгана Иванов професор физике

Јована Мадић  професор географије

Вера Бургић  професор историје

Сандра Селимановоћ професор историје

Данијела Томић професор хемије

Светлана Ђорђевић   професор технике и технологије

Предраг Ивановић професор музичке културе

Предраг Стаменковић   професор физичког васпитања

Ивица Живковић професор ликовне културе

Милан Марковић вероучитељ

Драгана Иванов  професор информатике и рачунарства

Јована Мадић професор грађанског васпитања

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *