Ученичке секције


РАД ШКОЛСКИХ СЕКЦИЈА

У основној школи један облик организовања слободних активности су – секције. У нашој школи ове школске године раде разне секције:

Еколошка секција 

Еколошка секција почиње са својим радом од октобра месеца. До сада смо уредили мало двориште, шетали  до Селичевице и упознавали се са околином а редовно водимо рачуна о очувању нађе животне средине. Развијајући љубав према природи и очувању животне средине, учи нас како да живимо у складу са њом. Заливање украсних биљака које смо сами посадили и размножили, представља свакодневну активност. Активно се развија код ученика сопствени осећај за лепо и ствара се критичко мишљење према загађивачима животне средине.

Драмскo-рецитаторска секција    

Циљеви ове секције су: развијање комуникационих способности ученика, подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима са другима, адекватно коришћење слободног времена, развој креативности, развијање љубави према позоришту, драми и осталим облицима уметничког изражавања.

Ова секција формирана је на бази добровољности и самосталног опредељивања ученика према својим склоностима. У секцији постоји добра унутрашња организација, озбиљност у раду, и такмичарски дух. Креативност и стваралаштво су на високом нивоу. Секцијом руководе ученици, а задужени наставници су ту да их усмере, и пруже помоћ. Циљ рада је усавршавање изражајног читања и рецитовања, интерпретација књижевних ликова, а то се остварује кроз следеће садржаје: слушање рецитовања познатих глумаца , акценатске вежбе ,вежбе интонације и интензитета гласа вежбе темпа, мимике и гестикулације увежбавање рецитовања конкретних песама читање књижевно-уметничких текстова по улогама драматизација текстова

организовано гледање и анализирање позоришних представа припрема за такмичење.

Чланови секције редовно учествују на одељењским, школским приредбама, прославама рођендана, на градским и регионалним такмичењима. Запажени резултати на такмичењима делују мотивационо, јер ученици улажу велики део свог слободног времена.

 Фолклорно- плесна секција

Фолклорно – плесна секција окупља децу која промовишу народну традицију и културу околине. Секција има за циљ и да заинтересоване упути у елементе  модерног плеса, а такође и има улогу рекреације ученика.

Чланови наше секције редовно учествују у културним активностима  и програма које организујемо у оквиру Дана школе, уз сарадњу са Драмско-рецитаторском секцијом.

Ликовна секција  

Чланови ликовне секције су сви заинтересовани ученици, од петог до осмог разреда. Циљ рада је развијање ликовних стваралачких способности ученика, љубави према ликовној уметности и  стицање знања из ове области. Секција подразумева следеће активности:

проширивање и продубљивање ликовних задатака који се раде на редовним часовима ликовне културе упознавање и рад са ликовним техникама које се не могу упражњавати на редовним часовима групне радове ученика на великим форматима, естетска анализа дела познатих сликара и вајара коришћењем интернета, уређење школског ентеријера, опремање радова за излагање, излагање радова у школи,припрема радова за конкурсе током целе школске године.

 Математичка секција

Редовни чланови ове секције су углавном надарени ученици. Састанцима секције често присуствују и остали заинтересовани ученици и узимају учешћа у раду сходно својим знањима и способностима. Садржај рада :прорада задатака са такмичења математичара, прорада задатака из математичкких листова ,решавање интересантних математичких проблема ,изложба модела геометријских тела ученика осмог разреда, израда паноа и презентација на задате теме. Организовање квизова знања и међуодељенских такмичења као и организовање и присуствовање трибина са интересантним темама- О великим математичарима кроз историју.  Ових дана реализују се и припреме за национално математичко такмичење „ Мислиша 2014.“.

Спортска секција - Фудбал

  Спортска секција је организована за ученике који воле, знају и желе да се додатно баве фудбалом.Чланови секције су  заинтересовани ученици, од петог до осмог разреда. Циљ окупљања је упознавање са теоретским делом фудбала (тактиком) као и техником. Ученици су база од које се бирају ученици за спортска такмичења и међушколска такмичења.

 

  Млади интернет сурфери

У оквиру часова ове секције ученици млађих разреда унапређују знања, вештине и ставове у коришћењу мултимедијалних алата у изради видео радова на теме које обележавају живот и рад школе.

Док у оквиру рада секције из информатике ученици старијих разреда се баве програмима који су нам потребни за ажурирање интернет презентације и израду школског часописа“ Радозналко“.

Млади техничари

У раду секција учествују ученици од V- VIII разреда. Кроз рад, игру и дружење  постижу се изузетни резултати. Сваке године се наши ученици припремају за изложбу својих радова поводом Дана школе. Секција “Млади техничар”, учествује на свим такмичењима у организацији Градске општине Палилула, Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту, као и на разним републичким смотрама ученичког стваралаштва. 

Библиотекарска секција

„Волите књигу . . . она даје крила уму и срцу, осећање љубави према свету, према човеку“  Горки                                   

Циљ рада ове секције је да се деца упознају са фондом књига у библиотеци и да се уради квалитетан попис књига.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram