Предметна настава


Весна Митровић   професор српског језика

Младен Миленковић  професор математике

Драгана Старинац   професор енглеског језика

Сузана Петровић   професор француског језика

Игор Лепојевић   професор биологије

Јована Стојковић  професор географије

Милан Младеновић   професор историје

Иван Симић професор историје

Данијела Томић професор хемије

Светлана Ђорђевић   професор техничког образовања

Предраг Ивановић професор музичке културе

Предраг Стаменковић   професор физичког васпитања

Ивица Живковић професор ликовне културе

Милан Марковић вероучитељица

Драгана Иванов професор физике

Валентина Стоиљковић  професор информатике и рачунарства