Предметна настава


Весна Митровић   професор српског језика

Младен Миленковић  професор математике

Драгана Старинац   професор енглеског језика

Сузана Петровић   професор француског језика

Игор Лепојевић   професор биологије

Јована Мадић  професор географије

Вера Бургић  професор историје

Сандра Селимановоћ професор историје

Данијела Томић професор хемије

Светлана Ђорђевић   професор техничког образовања

Предраг Ивановић професор музичке културе

Предраг Стаменковић   професор физичког васпитања

Ивица Живковић професор ликовне културе

Милан Марковић вероучитељ

Драгана Иванов професор физике

Валентина Стоиљковић  професор информатике и рачунарства

Јована Стоијковић професор грађанског васпитања

Младен Миленковић професор информатике и рачунарства