Monthly Archives: October 2019


Дан школских библиотекара

Дан школских библиотекара 2019. године обележен је у нашој школи 28. и 30. октобра, тако што је школски библиотекар Ивана Марковић припремила 8 квизова за ученике свих разреда. Наиме, интересантни текстови о књижевницима и делима за децу били су увод у квиз знања, који је додатно заинтересовао ученике за школску […]


Млади горани

29.10.2019. ученици шестог разреда заједно са наставником биологије обишли су горански расадник на Габровачком путу. Том приликом упознали су се са значајем пошумљавања, типовима садница и начину на који се различите саднице узгајају.


Млади таленти

Да би се прилагодили и одговорили тренутним изазовима савременог система образовања и посебно реализације Програма подстицања и усавршавања научног подмлатка, један од првооснованих центара за таленте, Регионални центар за таленте Ниш, приступио је организованом облику рада са надареним и талентованим појединцима у свим областима науке. У одмаралишту Гај у Дивљани […]