Сава Шумановић – најзначајнији српски уметник


Сава Шумановић – најзначајнији српски уметник, припадао је сликарској генерацији која је после Првог светскпг рата увела нашу уметност у савремене европске токове. Више о овоме можете погледати на следећем линку: ОВДЕ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *