Пријем родитеља

 

Школска 2015/2016. год.

ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

 

Ред. број ПРЕДМЕТ ИМЕ НАСТАВНИКА ДАН ВРЕМЕ
Разредна настава Јасница Ђорђевић Среда 14:50 – 15:35 (2. час)
Разредна настава Зоран Тасев Уторак 14:50 – 15:35 (2. час)
Разредна настава Љиљана Носов Четвртак 14:50 – 15:35 (2. час)
Разредна настава Љиљана Стојилковић Уторак 14:50 – 15:35 (2. час)
Разредна настава Ивана Милосављевић Понедељак 09:55 – 10:40 (3. час)
Разредна настава Оливера Станојевић Понедељак 11:35 – 12:20 (5. час)
Разредна настава Хаџи Владимир Стојановић Среда 11:35 – 12:20 (5. час)
Математика Младен Миленковић Понедељак 07:15 – 08:00 (0. час)
Српски језик Весна Митровић Уторак 08:50 – 09:35 (2. час)
Енглески језик Драгана Старинац Среда 10:45 – 11:30 (4. час)
Француски језик Сузана Петровић Среда 11:35 – 12:20 ( 5. час)
Историја (5. и 8. раз) Милан Младеновић Петак 10:45 – 11:30 (4. час)
Историја (6. и 7. раз) Иван Симић Понедељак 10:45 – 11:30 (4. час)
Биологија Игор Лепојевић Четвртек 10:45 – 11:30 (4. час)
Географија Јована Димитријевић Среда 09:55 – 10:40 (3. час)
Техничко и информ. образовање Светлана Ђорђевић Понедељак 09:55 – 10:40 (3. час)
Музичка култура Милица Манић Среда 10:45 – 11:30 (4. час)
Ликовна култура Ивица Живковић Петак 09:55 – 10:40 (3. час)
Физичко васпит. / Грађанско васпит. Предраг Стаменковић Среда 08:50 – 09:35 (2. час)
Физика Драгана Иванов Уторак 09:55 – 10:40 (3. час)
Хемија Данијела Томић Петак 07:15 – 10:40 (0. час)
Информатика и рачунарство Валентина Стоиљковић Уторак 11:35 – 12:20 (5. час)
Верска настава Сунчица Милошевић Уторак 09:55 – 10:40 (3. час)

 

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram