О нама

ШКОЛА ДАНАС

По својој опремљености, условима за рад и високостручном кадру једна је од боље опремљених сеоских школа на овом подручју. Настава се одвија у старој школског згради адаптираној за потребе адекватног извођења наставе. Школски простор се греје сопственим парним грејањем а такође има и нови мокри чвор. Школа у свом саставу има одељење продуженог боравка за ученике од I-IV разреда, а такође и групу деце предшколског узраста. Данас, школа има 145 ученика распоређена у 10 одељења од првог до осмог разреда. Матичну школу, у Габровцу похађа њих 131 и то у виду 4 одељења нижих разреда и 4 одељења виших разреда. Школа има и две придружне школе у Вукманову и Бербатову. Вукманово има 5 ђака нижих разреда а Бербатово има само једно одељење нижих разреда које има 9-оро ђака.

КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ

Настава је стручно заступљена у свим предметима. У разредној настави ради 7 учитеља ( 2 са VIстепеном) а у предметној настави 13 наставника ( 9 са VIIстепеном). Усавршавање и стручно оспособљавање наставника је перманентно и одвија се кроз разне семинаре, рад стручних актива као и наставне и ваннаставне активности које реализујемо у школи и ван ње. Наставници су оспособљени за реализацију програма многих семинара. А то врло ефикасно и реализују на часовима – радионице из програма Учионица добре воље, Интерактивно учење, Активна настава, Мултимедијални приступ настави ...

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram