Сава Шумановић - најзначајнији српски уметник

Сава Шумановић - најзначајнији српски уметник, припадао је сликарској генерацији која је после Првог светскпг рата увела нашу уметност у савремене европске токове. Више о овоме можете погледати на следећем линку: ОВДЕ

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram