Menu Close

Пројекат ,, Основи безбедности деце”

Представници МУП-а су одржали предавање о безбедности деце у случају пожара, заштиту од техничко технолошких опасности и природних непогода.