Пројекат ,, Основи безбедности деце"

Представници МУП-а су одржали предавање о безбедности деце у случају пожара, заштиту од техничко технолошких опасности и природних непогода.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram