ИНИЦИЈАЛНО ТЕСТИРАЊЕ

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је иницијалне тестове знања из
српског језика и математике за ученике 6. и 8. разреда.
Тестирање ученика из српског језика ће се обавити према следећем распореду:
14.9. 2016. (среда)- за ученике 6. разреда
15.9.2016. (четвртак) - за ученике 8.разреда
Наредне недеље, тестирање из математике ће се обавити према следећем распореду:
21.9.2016. (среда) - за ученике 6. разреда
22.9.2016. (четвртак) - за ученике 8.разреда
НАПОМЕНА:
Тестирање за све ученике траје 45 минута.
За сваки разред постоје две комбинације теста и ученицима у одељењу се дају наизменично. Ученици се тестирају у својим учионицама и на тестирање треба да понесу одговарајући прибор. Тестови не морају да се попуњавају хемијском оловком. Постигнућа на тестовима се не оцењују, а предметни наставници ће бити упознати са резултатима тестирања. Ученици могу да користе додатни папир за рад, који предају заједно са тестом.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram