Документација за упис у средње школе

ОБАВЕШТЕЊЕ

Ученици које је централни прогам РУК распоредио у првом уписном кругу уписују се у 1. разред средње школе у понедељак 08. и уторак 09. јула 2019године.

Уписној комисији средње школе, у коју су распоређени достављају следећу документацију:

- Пријаву за упис у средњу школу;

- Уверење о положеном завршном испиту;

- Oригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

- Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су прописани за образовни профил за који конкуришу.

За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим конкурсом није потребно подносити подврду о испуњавању здравствених услова.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram