Дечја недеља - ученички парламент

У току је дечја недеља. Ове године лого дечје недеље је међугенерацијска сарадња за добробит деце. Чланови Ученичког парламента ОШ „Бранко Радичевић“ у Габровцу допринели су развијању ове идеје самосталним осмишљавањем и израдом паноа у школској библиотеци.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram