Menu Close

Колектив

КАДРОВСКА СТРУКТУРА

У школи је запослено 35 особа. У непосредном извођењу наставе је 23 наставника – 7 у разредној и 16 у предметној настави. У школи раде два стручна сарадника (педагог и  библиотекар ), 2 радника на административно-финансијским пословима (секретар и рачуновођа), 2 домара  и 4 помоћна радника.

 

organizaciona-struktura

kolektiv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *