IV разред


Габровац

 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Грађанско вас./Верска настава
2. Математика Математика Математика  Енглески језик  Српски језик
3. Ликовна култура Српски језик  Од играчке до рачунара Српски језик Математика
4.  Ликовна култура Физичко васпитање Природа и друштво Музичка култура Природа и друштво
5. Физичко васпитање  Додатна настава  Допунска настава Физичко васпитање  Математичка секција
6. Час одељењског старешине

 

Бербатово

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Математика Математика Математика   Математика
2.  Српски језик Српски језик Енглески језик Српски језик Српски језик
3. Физичко васпитање Верска настава  Српски језик Физичко васпитање  Физичко васпитање
4. Природа и друштво Ликовна култура   Музичка  култура Природа и друштво Енглески језик
5.  Час одељењског  старешине  Ликовна култура Од играчке до рачунара Млади интернет сурфери Допунска наства