Menu Close

III разред

Габровац

 

 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.  Српски језик  Српски језик  Математика Енглески језик Грађанско вас./Верска настава
2. Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
3. Природа и друштво Физичко васпитање Природа и друштво Математика Математика
4. Физичко васпитање Енглески језик Музичка култура Физичко васпитање  Ликовна култура
5. Драмска секција Допунска настава Од играчке до рачунара Час одељењске заједнице Ликовна култура
6. Додатна настава

 

Бербатово

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Математика Математика Математика   Математика
2.  Српски језик Српски језик Енглески језик Српски језик Српски језик
3. Физичко васпитање Верска настава  Српски језик Физичко васпитање  Физичко васпитање
4. Природа и друштво Ликовна култура   Музичка  култура Природа и друштво Енглески језик
5.  Час одељењског  старешине  Ликовна култура Од играчке до рачунара Млади интернет сурфери Допунска наства

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *