II разред


Габровац

 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Од играчке до рачунара Српски језик Грађанско васпитање
2. Математика Енглески језик  Енглески језик Математика  Математика
3. Физичко васпитање Српски језик Математика Свет око нас Српски језик
4. Ликовна култура Свет око нас Српски језик  Физичко васпитање Физичко васпитање
5. Ликовна култура  Допунска настава Млади интернет сурфери Музичка култура  Додатна настава

Вукманово

 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик  Верска настава Енглески језик Математика Енглески језик
2.  Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
3. Музичка култура Српски језик Математика Свет око нас Математика
4. Ликовна култура  Свет око нас Од играчке до рачунара Физичко васпитање Драмско – рецитаторска секција
5.  Ликовна култура Физичко васпитање Физичко васпитање Допунска наства  Час одељењског старешине