Menu Close

За осмаке

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Ученици које је централни прогам РУК распоредио у првом уписном кругу уписују се у 1. разред средње школе у понедељак 08. и уторак 09. јула 2019године. Уписној комисији средње школе, у коју су распоређени достављају следећу документацију:

  • Пријаву за упис у средњу школу;
  • Уверење о положеном завршном испиту;
  • Oригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
  • Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су прописани за образовни профил за који конкуришу.

За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим конкурсом није потребно подносити подврду о испуњавању здравствених услова.

ПРИМЕР ПРАВИЛНО ПОПУЊЕНЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

ПРИПРЕМА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

mala-matura

Тестови завршног испита за школску 2017-2018 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Решења тестова  завршног испита за школску 2017-2018 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Тестови пробног завршног испита за школску 2017-2018 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Резултати пробног испита за школску 2017-2018 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Тестови завршног испита за школску 2016-2017 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Решења тестова  завршног испита за школску 2016-2017 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Тестови пробног завршног испита за школску 2016-2017 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Резултати пробног испита за школску 2016-2017 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Тестови завршног испита за школску 2015-2016 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Решења тестова  завршног испита за школску 2015-2016 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Тестови пробног завршног испита за школску 2015-2016 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Решења тестова пробног завршног испта за школску 2015-2016 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Тестови завршног испита за школску 2014-2015 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Решења тестова завршног испита за школску 2014-2015 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Тестови пробног завршног испита за школску 2014-2015 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Решења тестова пробног завршног испта за школску 2014-2015 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Тестови завршног испита за школску 2013-2014 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Решења тестова завршног испита за школску 2013-2014 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Тестови пробног завршног испита за школску 2013-2014 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест

Решења тестова пробног завршног испта за школску 2013-2014 годину

Математика

Српски језик

Комбиновани тест