Menu Close

Тимови у школи

Тимови у школској 2018/2019.години

 

Тим за самовредновање

Чланови Школског тима за самовредновање су:

 1. Весна Митровић – руководилац тима за самовредновање
 2. Јасница Ђорђевић – представник Школског одбора
 3. Татјана Николић – координатор стручног актива за ШРП
 4. Валентина Стоиљковић – наставник информатике
 5. Представник Ученичког парламента
 6. Никола Јоцић – Савет родитеља

Тим за стручно усавршавање

Чланови Школског тима за стручно усавршавање су:

 1. Светлана Ђорђевић – координатор тима
 2. Зоран Тасев – члан тима
 3. Данијела Томић – члан тима
 4. Владимир Стојановић – члан тима
 5. Глорија Радојчић – директор школе

Тим за безбедност – спречавање насиља и безбедност деце

Чланови Школског тима за безбедност су:

 1. Јасница Ђорђевић – координатор
 2. Глорија Радојчић – директор
 3. Данијела Цмиљанић-  секретар
 4. Татјана Николић – педагог
 5. Предраг Стаменковић – члан тима
 6. Ненад Ристић – члан тима

Тим за професионалну оријентацију 

Чланови Школског тима за професионалну орјентацију су:

 1. Младен Миленковић – разредни старешина осмог разреда
 2. Весна Митровић – члан тима
 3. Предраг Стаменковић – члан тима

Тим за инклузивно образовање

Чланови Школског тима за инклузивног образовања су:

 1. Оливера Станојевић – руководилац
 2. Глорија Радојчић – директор
 3. Љиљана Стојилковић – члан тима
 4. Весна Митровић – члан тима
 5. Татјана Николић – педагог
 6. Јасница Ђорђевић – члан тима
 7. Марина Ранђеловић – Савет родитеља
 8. Филип Марковић – ученик 8. разреда

Тим за медијацију

Чланови Школског тима за медијацију су:

 1. Драгана Старинац – руководилац
 2. Ивана Милосављевић – члан тима
 3. Јована Димитријевић – члан тима
 4. Татјана Николић – педагог
 5. Љиљана Стојилковић – члан тима

Тим инфо центра

Чланови Школског тима инфо центра су:

 1. Драгана Иванов – руководилац
 2. Младен Миленковић – члан тима
 3. Валентина Стоиљковић – члан тима
 4. Инда Тасић – Савет родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установр

Чланови Школског тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су:

 1. Весна Митровић – координатор
 2. Глорија Радојчић – директор
 3. Татјана Николић – педагог
 4. Никола Јоцић – Савет родитеља
 5. Миодраг Михајловић – Школски одбор
 6. Филип Марковић – Ученички парламент

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

Чланови Школског тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво су:

 1. Ивана Марковић – координатор
 2. Глорија Радојчић – директор
 3. Татјана Николић – педагог
 4. Драгана Иванов – члан тима
 5. Сандра Селимановић – члан тима
 6. Љиљана Стојилковић – члан тима

Тим за промоцију школе

Чланови Школског тима за промоцију школе су:

 1. Глорија Радојчић – директор
 2. Сандра Селимановић – координатор
 3. Вера Бургић – члан тима
 4. Јована Стојковић – члан тима
 5. Сузана Петровић – члан тима
 6. Младен Миленковић – администратор фејсбук странице школе
 7. Валентина Стоиљковић – администратор сајта школе
 8. Ивана Николић – Савет родитеља

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *