VIII разред


 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

 08.00

Математика

М.Младеновић

Географија

Ј. Стојковић

 Хемија

Д.Томић

 Српски језик

В. Митровић

Историја

М.Младеновић 

2.

 08.50

 Физика

Д. Иванов

Српски језик

 В. Митровић

 Математика

М.Младеновић

Математика

М.Младеновић

Француски језик

С. Петровић

3.

09.55

Физичко васпитање

П. Стаменковић

Математика

М.Младеновић

 Француски језик

С. Петровић

Тех. и инф. образовање

С. Ђорђевић

  Ликовна култура

И. Живковић

4.

10.45

  Српски језик

В. Митровић

 Информатика и рачунарство

В. Стоиљковић

Српски језик
В. Митровић

Тех. и инф. образовање

С. Ђорђевић

Историја

М.Младеновић

5.

 11.35

Енглески језик

Д. Старинац

 Биологија

И. Лепојевић

 Физика

Д. Иванов

Музичка култура

П. Ивановић

Хемија

Данијела Томић

6.

 12.25

 Грађанско васпитање

Т.Милићевић

 Енглески језик

Д. Старинац

Физичко васпитање

П. Стаменковић

 Географија

Ј. Стојковић

7.

 13.15

Физичко васпитање

П. Стаменковић

    Биологија

И. Лепојевић

Верска