V разред


 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1

 08.00

Тех. и инф. образовање

С. Ђорђевић

Математика

М. Миленковић

Француски језик

С. Петровић

Музичка култура

П. Ивановић

  Математика

М. Миленковић

2

 08.50

Тех. и инф. образовање

С. Ђорђевић

Биологија

И. Лепојевић

 Српски језик

В. Митровић

Српски језик

В. Митровић 

Српски језик

В. Митровић

 

3

 09.55

Српски језик

В. Митровић

 Српски језик

В. Митровић

Физичко васпитање

П. Стаменковић

Музичка култура

П. Ивановић

Историја

М. Младеновић

4

 10.45

 Математика

М. Миленковић

Географија 

Ј. Стојковић

Математика

М. Миленковић

Биологија

И. Лепојевић

 Француски језик

С. Петровић

5

 11.35

Физичко васпитање

П. Стаменковић

Грађанско васпитање 

Т. Милићевић

ЧОС Физичко

васпитање

П. Стаменковић

 Ликовна култура

И. Живковић

6

 12.25

 Енглески језик

Д. Старинац

 Информатика и рачунарство

В. Стоиљковић   

  Енглески језик

Д. Старинац 

Ликовна култура

И. Живковић

7

13.10

 Веронаука

М. Марковић