IV разред


Габровац

 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Физичко васпитање Енглески језик Физичко васпитање Математика Физичко васпитање
2. Математика Грађанско васп./ Верска нас Српски језик  Енглески језик  Српски језик
3. Српски језик Математика  Математика Српски језик Математика
4.  Ликовна култура Српски језик Природа и друштво Од играчке до рачунара Природа и друштво
5. Ликовна култура  Додатна/ Допунска настава Музичка култура  Секција
6. Час одељењског старешине

 

Бербатово

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Математика Математика Математика   Математика
2.  Српски језик Српски језик Енглески језик Српски језик Српски језик
3. Физичко васпитање Верска настава  Српски језик Физичко васпитање  Физичко васпитање
4. Природа и друштво Ликовна култура   Музичка  култура Природа и друштво Енглески језик
5.  Час одељењског  старешине  Ликовна култура Од играчке до рачунара Млади интернет сурфери Допунска наства