III разред


Габровац

 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.  Српски језик  Математика  Математика Енглески језик Српски језик
2. Математика Грађанско васп./ Верска нас. Српски језик Српски језик Математика
3. Природа и друштво Енглески језик Природа и друштво Математика Физичко васпитање
4. Физичко васпитање Српски језик Од играчке до рачунара Физичко васпитање  Ликовна култура
5. Час одељењског старешине Секција Музичка култура Допунска/Додатна наства Ликовна култура

 

Бербатово

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Математика Математика Математика   Математика
2.  Српски језик Српски језик Енглески језик Српски језик Српски језик
3. Физичко васпитање Верска настава  Српски језик Физичко васпитање  Физичко васпитање
4. Природа и друштво Ликовна култура   Музичка  култура Природа и друштво Енглески језик
5.  Час одељењског  старешине  Ликовна култура Од играчке до рачунара Млади интернет сурфери Допунска наства