II разред


Габровац

 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Грађанско васп./ Верска нас. Енглески језик  Математика Српски језик
2. Математика Енглески језик  Српски језик Српски језик  Математика
3. Свет око нас Математика Математика Свет око нас Од играчке до рачунара
4. Физичко васпитање Српски језик Физичко васпитање Ликовна култура Физичко васпитање
5. Час одељењског старешине  Музичка култура Ликовна култура  Допунска настава

Вукманово

 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик  Верска настава Енглески језик Математика Енглески језик
2.  Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
3. Музичка култура Српски језик Математика Свет око нас Математика
4. Ликовна култура  Свет око нас Од играчке до рачунара Физичко васпитање Драмско – рецитаторска секција
5.  Ликовна култура Физичко васпитање Физичко васпитање Допунска наства  Час одељењског старешине