I разред


Габровац

 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика  Српски језик Математика Српски језик
2. Физичко васпитање Српски језик Енглески језик Физичко васпитање Физичко васпитање
3. Математика Грађанско васп./ Верска нас. Математика Српски језик Математика
4. Свет око нас Енглески језик Ликовна култура Свет око нас Музичка култура
5. Час одељењског старешине Плесна секција Допунска настава Од играчке до рачунара

 

Вукманово

 

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик  Верска настава Енглески језик Математика Енглески језик
2.  Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
3. Музичка култура Српски језик Математика Свет око нас Математика
4. Ликовна култура  Свет око нас Од играчке до рачунара Физичко васпитање Драмско – рецитаторска секција
5. Физичко васпитање Физичко васпитање Допунска наства  Час одељењског старешине

Бербатово

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Математика Математика Математика   Математика
2.  Српски језик Српски језик Енглески језик Српски језик Српски језик
3. Физичко васпитање Верска настава  Српски језик Физичко васпитање  Физичко васпитање
4. Свет око нас Ликовна култура   Музичка  култура  Свет око нас Енглески језик
5.  Час одељењског  старешине Од играчке до рачунара Млади интернет сурфери Допунска наства