Тимови у школи


Тимови у школској 2016/2017.години

 

Тим за самовредновање

Чланови Школског тима за самовредновање су:

 1. Весна Митровић, руководилац тима за самовредновање
 2. Јасница Ђорђевић , представник Школског одбора
 3. Татјана Николић , координатор стручног актива за ШРП
 4. Представник Ученичког парламента
 5. Драган Ђорђевић- председник савета грађана села Габровца и председник Школског одбора

Тим за стручно усавршавање

Чланови Школског тима за стручно усавршавање су:

 1. Светлана Ђорђевић, наставник ТИО – координатор тима
 2. Зоран Тасев – проф.раз.наставе – члан тима
 3. Данијела Томић, наставница хемије – члан тима
 4. Владимир Стојановић, наставник разредне наставе – члан тима
 5. Глорија Радојчић, директор школе – члан тима

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Школског тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања су:

Тима за безбедност

Чланови Школског тима за безбедност су:

 1. Глорија Радојчић, директор
 2. Данијела Цмиљанић, секретар
 3. Зоран Тасев, учитељ
 4. Предраг Стаменковић, професор
 5. Ненад Ристић, домар

Тим за професионалну оријентацију 

Чланови Школског тима за професионалну орјентацију су:

 1. Весна Митровић, професор, координатор
 2. Предраг Стаменковић

Тим за инклузивно образовање

Чланови Школског тима за инклузивног образовања су:

 1. Глорија Радојчић
 2. Весна Митровић
 3. Љиљана Стојилковић
 4. .Оливера Станојевић, руководилац
 5. Татјана Николић
 6. Јасница Ђорђевић
 7. Ана Стојановић

Тим за медијацију

Чланови Школског тима за медијацију су:

 1. Драгана Старинац
 2. Ивана Милосављевић
 3. Јована Димитријевић
 4. Татјана Николић
 5. Љиљана Стојилковић

Тим инфо центра

Чланови Школског тима инфо центра су:

 1. Валентина Стоиљковић- руководилац
 2. Младен Миленковић– члан
 3. Драгана Иванов– члан
 4. Александар Вуковић